Klubrekorder

Klubrekorderne for Bagsværd Atletic Club er opstillet i et Excel-regneark, som indeholder alle aldersklasser. Datoen for sidste opdatering fremgår af regnearkets navn. Der er både et regneark for indendørs og for udendørs resultater.

Nye rekorder indsendes af træner, holdleder eller af atleten selv til bac.rekorder@gmail.com hvorefter atletikudvalget med jævne mellemrum vil opdatere regnearket. Det er vigtigt at anføre præcise oplysninger om:

  1. Det fulde navn på atleten sammen med atletens fødselsår og den aldersklasse, klubrekorden skal noteres i
  2. Det opnåede resultat (der skal opfylde betingelserne nederst på siden)
  3. Dato, sted og begivenhed, hvor resultatet blev opnået
  4. Link til resultatliste, hvor resultatet fremgår

Ved spørgsmål kontaktes atletikudvalget (Michael Pilegaard Hansen) på ovenstående emailadresse.

Betingelser

Resultater noteres kun, hvis de er opnået efter de gældende betingelser, som er
 
1. Man skal være registreret som aktivt medlem i foreningen Bagsværd Atletik Club.
2. I discipliner hvor der kræves vindmåling skal denne opgives sammen med resultat. Medvind må ikke være mere end +2,0 m/s. Undtaget for denne regel er resultater opnået i mangekamp hvor en medvind på +4,0 m/s er tilladt. Hvis medvind er over +2,0 m/s, noteres de dog kun på resultatlisterne for mangekamp (og ikke for den enkelte disciplin).
3. Resultat er opnået med redskaber for den respektive aldersgruppe. Alle kan dog få noteret resultater som senior efter de regler der er fastsat for seniorer af Dansk Atletik.
4. Reglerne fra Dansk Atletik skal være opfyldt, herunder reglerne for reglerne for sko. 
5. Ved håndstoppet tidtagning på sprintdistancerne 50 m, 60 m, 100 m, 200 m, 100 m hæk og 110 m hæk tillægges reaktionstiden 0,24 sek. På 400 m og 400 m hæk tillægges tiden 0,14 sek.
6. Med hensyn til landevejsløb registreres bruttotid. Dog registreres der nettotider for masterskategorier fra 50 år og op.
7. Hvis to personer har opnået samme resultat påføres den, som opnåede resultatet først. Ved sammenfald af eltider og manuelle tider gælder ovenstående også.
8. Det er den enkelte atlets eget ansvar, at hans/hendes resultat kommer til statistikførens kendskab.
9. Resultater anerkendes kun ved forevisning af original resultatliste.